Lieta C-674/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 10. decembrī iesniedza Cour constitutionnelle (Beļģija) – Airbnb Ireland UC/Région de Bruxelles-Capitale