Komunikacija Komisije o tijelu ovlaštenom za izdavanje potvrda o istovjetnosti robe na temelju Provedbene uredbe (EU) br. 481/2012 2020/C 88/03