Sdělení Komise o subjektu zmocněném k vydávání osvědčení o pravosti v rámci prováděcího nařízení (EU) č. 481/2012 2020/C 88/03