Provedbena uredba Komisije (EU) br. 973/2013 od 10. listopada 2013. o odobrenju manje izmjene specifikacije naziva unesenog u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste (ZOZP)]