Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 973/2013, annettu 10 päivänä lokakuuta 2013 , erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste (SMM))