Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 973/2013 ze dne 10. října 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste (CHZO))