Zadeva T-462/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. maja 2015 – EEB/Komisija