Sag T-462/14: Rettens kendelse af 12. maj 2015 — EEB mod Kommissionen