Věc T-462/14: Usnesení Tribunálu ze dne 12. května 2015 – EEB v. Komise