Дело T-462/14: Определение на Общия съд от 12 май 2015 г. — EEB/Комисия