Asia C-10/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.12.2013 — Valittajina Transnational Company ”Kazchrome” AO ja ENRC Marketing AG sekä muina osapuolina Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Euroalliages (Muutoksenhaku — Polkumyynti — Asetus (EY) N:o 172/2008 — Kiinan kansantasavallasta, Egyptistä, Kazakstanista, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Venäjältä peräisin olevan ferropiin tuonti — Osittainen välivaiheen tarkastelu — Asetus (EY) N:o 384/96 — 3 artiklan 7 kohta — Tiedossa olevat tekijät — Unionin teollisuudelle aiheutunut vahinko — Syy-yhteys)