Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 23/09/2013) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6957 - IF P&C / TOPDANMARK) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)