Kohtuasi T-13/12: Üldkohtu 15. oktoobri 2013 . aasta määrus — Andechser Molkerei Scheitz versus komisjon (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue — Rahvatervis — Loetelu toidus kasutada lubatud lisaainetest — Stevioolglükosiidid — Vastuvõetamatu või ilmselgelt põhjendamatu hagi)