Věc T-13/12: Usnesení Tribunálu ze dne 15. října 2013 — Andechser Molkerei Scheitz v. Komise ( „Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Veřejné zdraví — Seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách — Steviol-glykosidy — Nepřípustná nebo zjevně neopodstatněná žaloba“ )