Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/933, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 416/2014 avatuissa, Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tariffikiintiöissä 5 ja 12 päivän kesäkuuta 2015 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavasta jakokertoimesta