Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2015/2298, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, EU:n operaation komentajan nimittämisestä Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Mali) ja päätöksen (YUTP) 2015/955 kumoamisesta (EUTM Mali/3/2015)