Asia T-127/14 P: Valitus, jonka Alvaro Sesma Merino on tehnyt 21.2.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-125/12, Sesma Merino v. SMHV, 11.12.2013 antamasta tuomiosta