Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/73/YUTP, annettu 31 päivänä tammikuuta 2013 , Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/486/YUTP täytäntöönpanosta