Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2334, annettu 14 päivänä joulukuuta 2015, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä sianlihalle ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta