Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus) Jei Reglamento (ES) Nr. 305/2011 ir darniųjų standartų nuostatos skiriasi, būtina vadovautis reglamento nuostatomisTekstas svarbus EEE.