Neuvoston asetus (EY) N:o 560/2005, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005 , tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi