Asia T-568/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.4.2014 – Golam v. SMHV – Derby Cycle Werke (FOCUS extreme) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin FOCUS extreme rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki FOCUS — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)