Neuvoston päätös (YUTP) 2015/1957, annettu 29 päivänä lokakuuta 2015, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta