Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1419 av den 21 augusti 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker