Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1419 al Comisiei din 21 august 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume