Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1419 van de Commissie van 21 augustus 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit