Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1419 tal-21 ta' Awwissu 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex