Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1419 (2015. gada 21. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai