2015 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1419, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti