Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1419, annettu 21 päivänä elokuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi