Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1419 на Комисията от 21 август 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци