Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9323 – RheinEnergie / SPIE / TankE) (Tekstas svarbus EEE.)