Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1261/2014, annettu 25 päivänä marraskuuta 2014 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi