2014/276/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 2 päivänä toukokuuta 2014 , taajuusalueen 3400 – 3800 MHz käytön yhdenmukaistamisesta sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan yhteisössä pystyviä maanpäällisiä järjestelmiä varten tehdyn päätöksen 2008/411/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 2798) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti