Asia C-622/13: Valitus, jonka Castel Frères SAS on tehnyt 27.11.2013 (kuudes jaosto) asiassa T-320/10, Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 13.9.2013 annetusta tuomiosta