Statligt stöd – Beslut att inte göra några invändningar 2020/C 243/04