Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7484 – Plastipak/APPE) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)