2013/724/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 5 päivänä joulukuuta 2013 , unionin osallistumisesta Kyproksella vuonna 2013 toteutettujen Newcastlen taudin torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8560)