Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 94/2014, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014 , jodin, polyvinyylipyrrolidiinijodi mukaan lukien, hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 1, 3, 4 ja 22 ETA:n kannalta merkityksellinen teksti