Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet (CLLD) vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan välineenä paikallisessa, maaseutu- ja kaupunkialueiden sekä taajamien lähialueiden kehittämisessä” (puheenjohtajavaltio Kreikan pyynnöstä laadittu valmisteleva lausunto)