Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1013/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi