Asia T-393/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.1.2015 – Tsujimoto v. SMHV – Kenzo (KENZO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin KENZO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki KENZO — Suhteellinen hylkäysperuste — Maine — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla — Asiakirjojen toimittaminen myöhässä — Valituslautakunnan harkintavalta — Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta)