Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2020/381 av den 21 februari 2020 om ändring av riktlinje (EU) 2017/2335 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2020/11)