Asia T-540/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2014 – Esso ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Parafiinivahamarkkinat — Raakaparafiinimarkkinat — Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Rikkomisen kesto — Yhdenvertainen kohtelu — Oikeasuhteisuus — Täysi harkintavalta)