Vec T-333/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. mája 2020 – Ntolas/EUIPO – General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie GNC – Relatívny dôvod pre zamietnutie zápisu – Nebezpečenstvo zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)