Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9598 — Allianz/T&R) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)2019/C 394/04