Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2015/2053, annettu 16 päivänä marraskuuta 2015, Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/231/YUTP täytäntöönpanosta