Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 07/08/2014) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7325 - ICG / KIRKBI / MINIMAX VIKING GROUP) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)