Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 638/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi