Asia C-667/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.3.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal do Comércio de Lisboa – Portugali) – Portugalin valtio v. Banco Privado Português SA (selvitystilassa) ja Massa Insolvente do Banco Privado Português SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Valtiontuet — Lainaan liittyvä valtiontakaus — Päätös 2011/346/EU — Pätevyyttä koskevat kysymykset — Tutkittavaksi ottaminen — SEUT 107 artiklan 1 kohta — Perustelut — Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan — SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohta — Jäsenvaltion taloudessa oleva vakava häiriö)